logo

Projektai

VšĮ Inovacijų biuras aktyviai rengia paraiškas ir dalyvauja ES finansuojamuose projektuose.


h(Youth)manity 2016-1-RO01-KA105-023936

Projektas vyko Sfantu George, Rumunijoje, 2017 metų rugpjūčio 20-27 dienomis. Šio projekto tikslai atitinka Erasmus + programos tikslus, nes prisidedama prie Europos vertybių skatinimo pasiekimų, taip pat žmogaus teisių, ypač vaikų, apsaugos, griežto tarptautinės teisės laikymosi ir vystymosi, įskaitant pagarbą Jungtinių Tautų Chartijos principams. Pagal šį projektą, yra palaikomi “learning to participate”
Read More

Let’s talk 2016-2-IT03-KA347-008854

Jaunimo projektas ,,Let’s Talk”, kuriame dalyvavo atstovai iš Italijos, Graikijos, Rumunijos, Lietuvos, Turkijos, Lenkijos ir Ispanijos vyko 2017 metais, rugpjūčio 30 – rugsėjo 4 dienomis Italijoje. Iš viso dalyvavo 28, 18-25 metų dalyviai, po 4 atstovus iš kiekvienos šalies. Projekto tikslas – reikalingų įgūdžių ir žinių lavinimas norint tapti sąmoningais piliečiais. Jauni žmonės, taip pat ka
Read More

Technology for ecology 2016-3-PL01-KA105-035300

“Technology for ecology” – tai jaunimo iš Graikijos, Lenkijos ir Lietuvos susitikimas, kurio metu aptarti klausimai, susijusę su ekologija, aplinkos apsauga, moderniosiomis technologijomis, kurios padeda išlaikyti mūsų planetą geros būklės. Per tokias veiklas kaip seminarai, diskusijos, susitikimai, švietimo keliones, dalyviai tapo “geresniais” vieningos Europos piliečiais, piliečiais, k
Read More

OFFICINA EUROPA

OFFICINA EUROPA projekte dalyvauja 24 jauni žmonės, kurie yra 14-18 m. amžiaus. Dalyviai yra iš Italijos, Lietuvos ir Albanijos. Šis projektas suteikia jauniems žmonėms galimybę dalyvauti jaunimo mainuose, kuriuose bus diskutuojama šiais klausimais: 1.    Kodėl taip skubiai reikia mokyti daugiakultūriškumo, dėl taikaus sambūvio demokratinėje visuomenėje ir dėl pagarbos kitai kultūrai, religijai, rasei, kalbai? 2.    
Read More

Bee COINs 2016-2-NL02-KA105-001443

Šį projektą pradėti įkvėpė jaunimas, kuris turi daug didelių svajonių, tačiau negali jų įgyvendinti dėl finansų trūkumo. Šiame projekte 42 dalyviams bus suteikta proga mokytis vienas iš kito kaip tvarkyti finansus ir įgyvendinti savo svajones. Kadangi pinigai yra jautri tema daugumai, projekto organizatoriai siekia tai ugdyti suburiant jaunus žmones su skirtingomis perspektyvomis. Projekto tikslai yra pagerinti galim
Read More

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower) 2017-1-PT01-KA204-035904

Remiantis Europos Komisijos (EK) Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato paskelbta ataskaita, Europoje buvo išvystytas tvirtas politinis sutarimas dėl inkliuzinio švietimo svarbos ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) įtraukimo į bendrąjį švietimą užtikrinimo. Ataskaitoje teigiama, jog Europos lygiu trūksta tarpusavio mokymosi ir pasidalinimo apie gerąsias praktikas teikian
Read More

Internationalising Trading for Social Enterprise Sustainability and Education (InTSEnSE) 2017-1-UK01-KA203-036607

VšĮ Inovacijų biuras kartu su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Airijos, Graikijos, Italijos, Latvijos, Vokietijos įgyvendina Erasmus+ aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektą “Internationalising Trading for Social Enterprise Sustainability and Education” (InTSEnSE), kurio tikslas – inovatyvių praktinių mokymų programos sukūrimas. Mokymai skirti asmenims, siekiantiems išplėsti savo žinias ir į
Read More

Drive it to success 2017-1-PL01-KA105-037097

Seminaro “Drive it to success” tikslas – sukurti nuolatinę ir efektyvią partnerystę tarp asociacijų, veikiančių 13 šalių: Lenkijoje, Turkijoje, Maltoje, Rumunijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, Bulgarijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dalyvavo 30 dalyvių, projekto metu pasikeitė tarpusavio patirtimi, gebėjimais ir idėjomis naujoms artėjančioms veikl
Read More

Create for Region 2016-3-LV02-KA205-001389

Projekto laikas: 2017.02-2018.12 Projekti tikslai Atlikti tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti apie jaunų žmonių norą kurti verslą rajonuose. •    Suprasti jų motyvaciją ir viltis; •    Įvardinti problemas, su kuriomis susiduriama; •    Įvardinti, kaip problemos išsprendžiamos; •    Nustatyti kaip keičiasi asmenybės ir viltys, kol projektas yra realizuojamas; •    Nustatyti priežastis, kodėl žmonės apleidžia verslo pro
Read More

Social Enterprise Development, Education and Training Tools (SEDETT) 2016-1-UK01-KA103-023149

Strateginės partnerystės tikslai yra palaikyti inovatyvios praktikos plėtrą edukacinėje ir individualių mokymų srityje į socialinį verslą orientuotoms įmonėms. Projekto rezultatai turės įtakos į socialinį verslą orientuotoms įmonėms organizaciniu, vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europiniu lygiu. Projekto partnerystei vadovauja Glyndwr universitetas įsikuręs Velse, kuris bendradarbiauja su koledžu Airijoje, ketu
Read More