logo

Projektai

VšĮ Inovacijų biuras aktyviai rengia paraiškas ir dalyvauja ES finansuojamuose projektuose.


Making Space 365

Mes esame europiečiai ir žinome, kad kultūra ir kūrybiškumas yra esminiai Europos tapatybės elementai, tačiau galbūt tik nedaugelis iš mūsų žinome, kokie jie svarbūs bendram Europos ekonomikos augimui ir klestėjimui. Ši žinių spraga arba bendras „klaidingas įsitikinimas“ turi neigiamą poveikį, nes seniai jau kultūros ir kūrybos industrijų svarba nesiejama su ekonominiu potencialu, taip pat kūrybiškumu kasdieniame pil
Read More

ERASMUS+ Online TC – NEXT!: Neformaliojo švietimo projektas: EXcellenT!

ERASMUS+ Online TC – NEXT!:  Neformaliojo švietimo projektas:  EXcellenT! 2021 m. kovo 22–31 dienomis vykę virtualūs Erasmus+ remiami mokymai, kurių metu buvo rengiami ilgalaikiai mokymo kursai, skirti didinti jaunimo žinias apie mokymąsi neformaliojo švietimo veikloje ir dalytis neformaliojo švietimo metodais, siekiant ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių kompetencijas. Projekto partnerės: YOPA – Vengrij
Read More

UnderSTAND. 2019-3-LT02-KA105-006625

2021 m. vasario 5-13 dienomis, vyko tarptautinis Erasmus+ remiamas virtualaus mobilumo projektas “UnderSTAND”, kuris pritraukė daugiau nei 50 dalyvių iš skirtingų Europos šalių, bendradarbiaujant kartu su partneriais: Asociatia Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe – Szentgyörgyi Ifjúsági Klub (Rumunija) YOPA – Fiatalok Az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület (Vengrija) Sharing Europe
Read More

Engage, Connect, Empower

Atnaujintoje ES jaunimo strategijoje “Enagaging, Connecting and Empowering young people” 2019-2027 metams buvo aptariamos šios temos: Europos sąjungos ir visuomenės vienijimas Lyčių lygybė Informatyvūs ir konstruktyvūs dialogai Psichologinė sveikata ir gerovė Kaimo bendruomenių įtraukimas Kokybiškas laiko užimtumas Visų dalyvių interaktyvus įtraukiamumas Tvari ir žaliuojanti Europa Jaunimo organizacijų ir Europos pro
Read More

WeGROW: EQ learning for YOUTH 2020-3-CY02-KA205-001973

WeGROW projektu siekiama padėti jaunimo specialistams (darbuotojams, treneriams, lyderiams ir Europos Solidarumo korpuso jaunimo savanorių mentoriams) užtikrinti visų jaunų žmonių socialinę įsitrauktį. Nuolat besikeičiantis Europos visuomenės pobūdis, reikalauja aukšto lygio socialinių įgūdžių, o tai yra būtina socialinę įsitrauktį. Nepaisant šalies ekonominio vystymosi padėties, tai galioja visoms šalims bei daro po
Read More

Supporting Digital Native NEETs Back to Mainstream Education, Training and Employment. 2020-1-LT01-KA204-077837

Visose ES valstybėse narėse vis dar yra nemaža dalis ekonomiškai ir socialiai atskirtų jaunų suaugusiųjų, kurie nedirba, nesiekia išsilavinimo ir nedalyvauja mokymuose (angl. NEET). Daugumos NEET gautas išsilavinimas nesuteikė būtinųjų įgūdžių darbo susiradimui, nepakanka kvalifikacijos tolesniam mokymuisi, o tam įtakos turi ir nepalankios gyvenimo sąlygos. Nepaisant išsilavinimo spragų, dauguma šiuolaikinių NEET gyv
Read More

Diversity & Inclusion: Building Strengths Together 2020-1-LV02-KA205-003015

„Erasmus +“ projektą „Diversity & Inclusion: Building Strengths Together“ organizuoja 5 organizacijos iš 3 šalių – Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje 2019–2027 m. pabrėžiama, jog 1/3 Europos jaunimo susiduria su skurdu ir / ar socialine atskirtimi. Projektu siekiama įgalinti jaunimą veikti bei užtikrinti visų jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę. „DIVE-IN“ projekto uždavini
Read More

Hear the technology 2019-3-PL01-KA105-077868

„Hear the technology“ projekto tikslas – skatinti girdinčių ir klausos sutrikimų turinčių jaunuolių bendradarbiavimą, toleranciją bei tarpusavio komunikaciją ir kartu sukurti naujus įrankius, galinčius gerinti specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių integraciją ir mokymąsi. Projekte dalyvaus jaunimas iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos – kiekviena šalis siunčia 14 žmonių grupę, tarp kurių bus 5 girdintys, 6 klaus
Read More

Multicultural Europe is the key 2020-1-PL01-KA105-078163

Projekte „Multicultural Europe is the key“ dalyvaus jaunimas iš 4 skirtingų šalių – Lietuvos, Lenkijos, Graikijos ir Rumunijos. Pagrindiniai projekto „Multicultural Europe is the key“ tikslai: tarpkultūrinė jaunimo integracija per kitų Europos šalių kultūrą, meną, tradicijas ir istoriją, griauti kultūrose susiformavusius stereotipus ir atrasti panašumus tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių, sukurti jauniems žmonėms
Read More

Social Economy – Social Values, Social Inclusion 2019-3-PL01-KA105-077606

Deja, šiuo metu formaliajame švietime socialinės ekonomikos tema vis dar lieka nepaliesta, o neformaliajame švietime ne itin akcentuojama. Labai svarbu šviesti jaunus žmones apie socialinę ekonomiką dėl  kelių priežasčių: 1. Dabar, dirbdami su jaunais žmonėmis, dažnai galime išgirsti, kad „imigrantai ateina ir pasisavina darbus“ arba kad „kai kurie žmonės nori gyventi iš socialinių pašalpų“. Socialinės ekonomikos išm
Read More