logo

Projektai

VšĮ Inovacijų biuras aktyviai rengia paraiškas ir dalyvauja ES finansuojamuose projektuose.


Gaining experience in the European Union’s refugee migration problem issues, case studies and integration tools development (GERMT) 577034

Šis projektas sukurtas remiantis dabartine ir galima situacija dėl pabėgėlių srauto iš Vidurio Rytų ir Afrikos šalių į Europą. Šiuo metu Baltijos šalys: Estija, Latvija ir Lietuva dar neturi daug patirties šioje srityje, nes tik 2016 metų pradžioje pirmos pabėgėlių šeimos pradėjo atsikraustyti ir integruotis į Baltijos šalių visuomenę. Pabėgėlių srautas ėmė didėti netikėtai, prasidėjus Sirijos karui. Kitos Europos ša
Read More

Unspoken truths 576167

Projekto laikotarpis: 01.09.2016-01.09.2017 Projekte dalyvaujančios šalys: Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Vengrija, Vokietija. Projekto tikslai yra paskatinti informatyvius viešus debatus apie komunizmo Europoje istoriją, palikimą ir ypatingai apie visuomenės pasipriešinimo totalitariniam režimui svarbą, 1953-1989 m. laikotarpiu, visose postkomunistinėse šalyse. Tikslai: Suku
Read More

11 Techniques for 11 Emergency Situations 2016-1-TR01-KA105-033111

Kasmet milijonai žmonių miršta nuo neteisingai atliktų intervencijų. Taip yra todėl, kad dauguma žmonių neturi pakankamai žinių apie tai, ką jie turėtų daryti kritinėse situacijose. Kartais pirmosios pagalbos žinios gali išgelbėti žmogaus gyvybę. Remiantis 2011 m. Turkijos sveikatos apsaugos ministerijos pranešimu, pirmosios 5 minutės 5 kartus svarbesnės nei po to sekančios minutės. Šiuo projektu siekiama įtraukti ja
Read More

ErasMUSIC+ 2016-2-PL01-KA105-026930

Šiame projekte dalyvauja 36 žmonės iš Lenkijos, Slovėnijos, Estijos, Graikijos ir Lietuvos. Projekto dalyviai yra jauni žmonės, kurių pomėgis yra muzika  ir  žinios apie ją. Tai apima ne tik muzikos stilių ir istoriją, bet ir jos naudojimą kaip priemonę darbui su jaunimu. Dauguma veiklų, susijusių su muzika skatina visus dalyvius dalyvauti seminaruose ir pasidalinti savo aistra ir mėgstama muzika. Tai visiems dalyvia
Read More

Eu-Line

Mokymuose ,,Eu-Line – ICT in youth work”, vykusiuose 2016 metų spalio 8-15 dienomis Lenkijoje dalyvavo 10 projekto partnerių organizacijų iš Kroatijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos Graikijos, Čekijos bei Lenkijos. Kiekviena organizacija atsiuntė po 3 atstovus. Naudojantis neformaliais mokymosi metodais buvo dalijimsi tarpusavio žiniomis, įgūdžiais bei kompetencijomis, su
Read More

CCC: Communicatie, Create, Cooperate 2016-1-RO01-KA105-023956

Mokymo kursų tema: Koperatyvus mokymasis pagerina jaunimo su mažesnėmis galimybėmis mokymosi ir iniciatyvos ėmimosi įgūdžius, emocinį intelektą ir socialinius įgūdžius. Vykdant veiklas skirtas jaunimui pagrindinis tikslas yra ugdyti tarpasmeninę kompetenciją pagal grupės poreikius susitelkiant ties: atidžiu klausymusi, skirtingų nuomonių gerbimu, lyderiavimu, problemų sprendimu, konfliktų sprendimu, pagalba vienas ki
Read More

Enhancing Youth Employability through Photography 2016-1-HU02-KA105-001485

Enhancing Youth Employability through Photography – jaunimo mobilumo seminaras, kuriame dalyvaus 30 jaunimo darbuotojų, kurie domisi fotografija ir vizualine komunikacija. Dalyviai lankys seminarus, kurių tema yra fotografija, nedarbingumo problemos, iššūkiai ieškantis darbo, savęs reprezentavimas, video įrašų redagavimas ir kt. Pagrindinis projekto tikslas suteikti praktinius įgūdžius ir gebėjimus, kurie gali
Read More

You’re not alone KA105-2016-046

Dauguma žmonių Europoje gyvena vieni, neturi gyvenimo partnerio ir retai susitinka su žmonėmis už darbovietės ar mokslo įstaigos ribų. Šios tendencijos priežasčių gali būti daug. Bet kaip tai veikia asmenis, grupes, vietines bendruomenes? Kaip galima būtų sutrukdyti žmonėms, ypač jauniems, būti vienišiems pasaulyje pilname socialinių tinklų ir pažangių tarpvalstybinių ryšio priemonių? Projekto tikslas skleisti žinias
Read More

Training of Trainers and Active Leaders 2016-1-PL01-KA105-024851

“Project, Training of Trainers and Active Leaders” projektą sudaro trys veiklos: “TOTAL Basic” tai bus pirmoji projekto veikla sukurta jog dalyviai būtų apmokomi vadovavimo pagrindų tokiu būdu bus lavinama vadovų kompetencija. Tikimasi jog dalyviai po projekto galės apmokyti jaunimą. Dalyviai gebės taikyti įvairius mokymų metodus, analizuos reikiamus šaltinius bei įgis reikalingus įgūdžius. “TOTAL Basic” dalyviai tur
Read More

Facilitation Academy vol.2 . 2016-1-HU02-KA105-001605

„Facilitation Academy vol.2” įvyks 2016 m. rugpjūčio 10-18 dienomis netoli Aukštutinio Balatono arba miestuose, kurie yra įsikūrę aplink Budapeštą. Projekto pagrindinis tikslas yra paruošti dalyvius atlikti pagrindines užduotis susijusias su lyderiavimu ir koordinavimu. Siekiant pagrindinio mokymo kursų tikslo dalyviai bus mokomi neformaliais metodais bei praktikuojantis. Po trijų mėnesių mokymų dalyviai turės galimy
Read More