logo

Projektai

VšĮ Inovacijų biuras aktyviai rengia paraiškas ir dalyvauja ES finansuojamuose projektuose.


Come Together 2019-3-RO01-KA105-077850

Pagrindinės šių mokymų temos yra konfliktų sprendimas ir konfliktų valdymo mokymasis jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams, dirbantiems su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis, socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais, tautinių mažumų atstovais ir kt. Projekto metu bendram tikslui susivienyja 10 šalių – Rumunijos, Vengrijos, Turkijos, Graikijos, Italijos, Estijos, Latvijos, Maltos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos
Read More

Helping global Development 2017-3-ES02-KA105-010670

Pasaulis darosi vis mažesnis – pažiūrėkime pro langą, pasivaikščiokime savo miestelių gatvėmis, įsijunkime televizorių ar tiesiog atidarykime šaldytuvą. Nebesame taip nutolę nuo Indijos, Ekvadoro ar Angolos. Globalizacija skatina mus vienytis ir daro mus stipresniais – fizinis atstumas tampa nebe kliūtimi dėl sparčiai besivystančių technologijų. Akimirksniu galime sužinoti, kas vyksta Indonezijoje, kodėl Lenkijoje st
Read More

Adult Learners Social and Life Skills Enhancement Program for Increased Competitivity in 2020 Labour Market (AllSOskilled)

Nepaisant formalios kvalifikacijos ir techninių gebėjimų, darbdaviai dažnai atsiliepia, jog trūksta bendrųjų arba transversaliųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis, kurios reikalingos potencialiems darbuotojams sėkmingai atlikti įvairias užduotis. Remiantis 2017 Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitą, atsižvelgiant į bendrą skirtingų įgūdžių paklausos mastą, 2020 m. 36% visų darbo vietų visose pramonės ša
Read More

Be Well – Mental Wellbeing in Youth Work 2018-3-PL01-KA105-061093

Projekto dalyviai jaunimo darbuotojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, sociologai, motyvuoti analizuoti psichinę gerovę. Projekte bus naudojami neformalūs metodai, simuliacijos, darbas grupėse, žaidimai, kūrybinės prezentacijos. Projekto tikslai: Didinti savimonę ir asmenines kompetencijas; Analizuoti jaunimo psichinę gerovę ir mokėti atpažinti psichines problemas; Atrasti skirtingus neformaliojo švi
Read More

Equal rights, equal opportunities, equal values 2018-1-HR01-KA105-047277

Kaip galime pastebėti kasdieniame gyvenime jauni žmonės dažnai susiduria su tokiais atvejais, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tai dažniausiai lemia informacijos trūkumas, išsilavinimo stoka apie žmogaus teises. Naudodami neformalųjį švietimą, pagrįstą dalijimusi patirtimi ir įgyjant patirties mokantis, ar dalyvaujant tam tikruose procesuose, sulauksime jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo. Didėjančio radikalizmo
Read More

Vote for tomorrow 2019-1-PL01-KA105-063022

Pagrindinis mūsų iniciatyvos tikslas yra skatinti ir didinti aktyvų piliečių dalyvavimą bei pilietiškumą ypač tarp jaunimo. Projektas parodys, jog dalyvauti rinkimuose apsimoka, pasinaudojant savo civilinėmis teisėms. Kartu su partneriais aptarsime, kaip efektyviai įtikinti jaunus žmones balsuoti ir įsitraukti į socialines problemas. Tikslas – didinti aktyvų pilietiškumą ir pilietinį dalyvavimą, skatinti daugiau žmon
Read More

Find you(th)r creativity 2019-1-RO01-KA105-062787

Projekto tikslas ugdyti jaunimo darbuotojus, jaunimo lyderius, siekiant palaikyti jaunus žmones, turinčius kultūrinių skirtumų, padidinant jų įsidarbinimo galimybes. Mokomieji dalykai: Dalintis ir tyrinėti jaunimo darbo metodus, kurie pritaikomi dirbant su jaunuoliais, turinčiais kultūrinių skirtumų; priklausymo visuomenei jausmą, didinant jų savivertę bei skatinant pasitikėjimą savimi; Įgalinti jaunimo darbuotojus,
Read More

Shape your Europe 2018-3-PL01-KA105-061117

Veiklos vyksta su asistentų pagalba neįgaliesiems. Projektas siekia užtikrinti bei stiprinti neįgalių asmenų (aklų/ silpnaregių) dalyvavimą bei įsitraukimą visuomenėje. Tikslas – prisidėti prie didesnio neįgaliųjų aktyvinimo veiksmų demokratiniuose procesuose, dalyvavimo vietovės veiklose, parlamento ir Europos Parlamento rinkimuose, kuriant savotišką neįgaliųjų bendruomenę, kuri būtų susieta su visuomene. Projekto t
Read More

Obverse and reverse 2019-2-LV02-KA105-002708

Erasmus+ mokymų kursų tikslas ugdyti ir skatinti naują teigiamą įtraukiantį pasakojimą, pasitelkiant kūrybingą ir novatorišką jaunimo darbo veiklą. Mokyti jaunimo darbuotojus ir jaunimo lyderius, suteikiant galimybę jauniems europiečiams, pabėgėliams bei migrantams susitikti, dalintis ir tyrinėti jų istorijas, kad atitiktų gyvenančiųjų bendruomenėse poreikius. Mokomieji dalykai šio kurso: Analizuoti migrantų istorija
Read More

Count Erasmus 2019-2-UK01-KA105-062290

Projekto tikslas ugdyti jaunimo darbuotojų, jaunimo lyderių kompetencijas, pritaikant neformaliojo mokymosi metodus ir technikas. Kovoti su ksenofobija, radikalizacija ir netolerancija prieš pabėgėlius, migrantus vietinėse ir Europos stovyklose. Mokomieji dalykai šio kurso: Reflektuoti pabėgėlių ir migrantų gyvenimo realijas partnerių šalyse ir pabėgėlių krizės daromą įtaką jaunų žmonių kultūrinei įvairovei, tarpkult
Read More