logo

WeGROW: EQ learning for YOUTH 2020-3-CY02-KA205-001973

WeGROW projektu siekiama padėti jaunimo specialistams (darbuotojams, treneriams, lyderiams ir Europos Solidarumo korpuso jaunimo savanorių mentoriams) užtikrinti visų jaunų žmonių socialinę įsitrauktį. Nuolat besikeičiantis Europos visuomenės pobūdis, reikalauja aukšto lygio socialinių įgūdžių, o tai yra būtina socialinę įsitrauktį. Nepaisant šalies ekonominio vystymosi padėties, tai galioja visoms šalims bei daro poveikį žmonėms, kurie dirba su jaunimo ir tikslinėmis jaunimo grupėmis.

Šiuo projektu norime atkreipti dėmesį į jaunimo specialistų poreikį tęsti profesinį tobulėjimą skiriant daugiausiai dėmesio kompetencijoms, skirtoms palaikyti emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymą jaunimui, kuris nerodo gerų rezultatų mokykloje, anksti palieka mokyklą, ir/arba asmenims, kurie yra bedarbiai ir negali gauti išsilavinimo ar profesinio mokymo (angl. NEET).

Mes siekiame sukurti patrauklias, neformalias priemones ir metodus jaunimui, kuris dažnai jaučiasi nepatogiai formalioje aplinkoje. Emocinio intelekto vystymas dirbant su jaunimu gali būti siūloma kaip priemonė, norint užtikrinti visam jaunimui vienodas galimybes pagerinti mokymosi rezultatus, nemesti mokyklos ar susirasti darbą bei jį išlaikyti.

TIKSLAI
Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių, nerodančių gerų rezultatų mokykloje, anksti paliekančių mokyklą, ir/arba NEET jaunuolių emocinio intelekto ugdymą dirbant su jaunimu. Norėdami pasiekti šį tikslą, partneriai pirmiausia dirbs ugdydami jaunimo specialistų (darbuotojų, mokymų vadovų, ESK savanorių mentorių) kompetencijas.

Projekto tikslai:
(1) Didinti jaunimo darbuotojų įgūdžius bei atnaujinti jų metodikas, kad būtų galima geriau padėti jaunuoliams, turintiems mažesnes galimybes pagerinti savo emocinį intelektą, įskaitant socialinius įgūdžius, prisitaikymo galimybes, streso valdymą ir bendrą požiūrį.
(2) Naudojant naujoviškus metodus padėti jaunimui, kuris nerodo gerų rezultatų mokykloje, anksti palieka mokyklą, asmenims, kurie yra bedarbiai ir negali gauti išsilavinimo ar profesinio mokymo, ugdyti jų pagrindinius ir universalius, o ypač emocinius ir socialinius įgūdžius.
(3) Suteikti jaunimo organizacijoms struktūrizuotą mokymo programą, kuri pagerintų savivoką ir savarankišką asmeninių emocijų valdymą.
(4) Pasitelkiant inovatyviu turiniu, padidinti darbo su jaunimo poveikį, kuriant atvirą Europos geriosios praktikos elektroninę platformą, bei ugdyti sąmoningumą apie emocinį intelektą Europos lygmeniu.

DALYVIAI
15 jaunimo specialistų dalyvaus tarptautiniuose mokymuose. 15 jaunų žmonių dalyvaus mokymuose vietos lygmeniu. Įvairiuose periodiniuose renginiuose dalyvaus 130 žmonių, atstovaujančių suinteresuotosiomis šalims. Projekto veikloje dalyvaus 45 jaunuoliai, turintys mažesnes galimybes.

REZULTATAI IR POVEIKIS
Partneriai sukurs bei išbandys inovatyvias priemones. Projekto metu bus sukurti tokie 3 intelektiniai produktai:
(1) WeGROW metodikos vadovas ir jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių priemonių rinkinys. Šis priemonių ir metodikos vadovas bus pirminė veikla, kuri leis jaunimo darbuotojams geriau pažinti jaunimą ir atpažinti jų individualias problemas, vykdant įvairias veiklas, žaidimus, asmeninius interviu ir pan.
(2) WeGROW: Emocinio intelekto mokymo programa – išsami programa ir mokymosi medžiaga jaunimo darbuotojams, turinti 5 inovatyvius mokymo modulius.
(3) WeGROW elektroninio mokymosi platforma palaikys naujus būdus ir požiūrį, padedančius akademiškai nepalankioje situacijoje esantiems jaunuoliams. Bus suteikiama prieiga ir galimybė platesnei bendruomenei stebėti atnaujinimus, dalytis gerąja praktika ir prieigą prie sukauptų žinių. Tai užtikrins projekto bendradarbiavimo tęstinumą pasibaigus projektui.

REZULTATAI
Projektas suteiks jaunimo specialistams praktinių priemonių, kurias bus galima pritaikyti panaudojant emocinį intelektą neformaliame mokyme. Plėtodami emocinį intelektą, jaunimo darbuotojai padės jauniems žmonėms, rodantiems blogus rezultatus mokykloje, anksti paliekantiems mokyklą, ar NEET jaunuoliams, pagerinti jų mokymosi rezultatus, sumažinti galimybes anksčiau laiko palikti mokyklą ar padidinti galimybes įsidarbinimui.

ILGALAIKIS POVEIKIS
Projektas sustiprins darbą su jaunimu tarptautiniu mastu, bei sustiprins partnerių gebėjimus ir tarptautinę aprėptį. Projektas paveiks darbo su jaunimu įtaką ir pripažinimą.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

Oficialus projekto tinklalapis: wegrowproject.eu

Kviečiame sekti naujienas projekto Facebook puslapyje:

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT