logo

Mes esame europiečiai ir žinome, kad kultūra ir kūrybiškumas yra esminiai Europos tapatybės elementai, tačiau galbūt tik nedaugelis iš mūsų žinome, kokie jie svarbūs bendram Europos ekonomikos augimui ir klestėjimui. Ši žinių spraga arba bendras „klaidingas įsitikinimas“ turi neigiamą poveikį, nes seniai jau kultūros ir kūrybos industrijų svarba nesiejama su ekonominiu potencialu, taip pat kūrybiškumu kasdieniame pilietiniame gyvenime.
Sunkesniais laikais, tokiais kaip COVID19 krizė, visi pasikliovėme kūrybiniais ir kultūriniais darbais, kad galėtume išgyventi sunkiausias dienas, nesvarbu, ar literatūra, radijas, muzika, filmai ar televizija buvo mūsų paguoda ir guodėjas. Jie veikia lyg „vilties švyturys“, padedantis įveikti daugelio žmonių ir bendruomenių neviltį. Tačiau, kaip bebūtų, kūrybos ir kultūros sektoriai yra antras labiausiai paveiktas po turizmo vykstančios COVID19 krizės metu.
Visoje Europoje verslumas skatina naujoves, konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir augimą. Tai leidžia naujas novatoriškas idėjas ir koncepcijas paversti sėkmingais verslais ir taip pat gali atskleisti asmeninį individo potencialą. Verslumas kūrybos sektoriuje yra svarbus siekiant užtikrinti tolesnį visuomenės vystymąsi ir yra visos ekonomikos gerovės pagrindas. Be verslumo, kūrybinio ir kultūrinio dialogo skatinimas gali būti plėtojamas kaip pagrindinis vietos ekonomikos vystymosi komponentas.
Kultūros ir kūrybinės industrijos dažnai yra labai priklausomos nuo vietos, susijusios su vietinėmis tradicijomis, todėl yra ypač tinkami kanalai ne tik dalintis vietos energija, bet ir toliau tarnauti bendruomenėms bei prisidėti prie bendruomenės sanglaudos.
Erasmus+ projekto „Making Space 365: Maximising the Potential of Young People through Creative and Cultural Entrepreneurship in the Community“ (liet: Erdvės kūrimas 365: Maksimaliai panaudoti jaunimo potencialą bendruomenėje per kūrybinį ir kultūrinį verslumą” partneriai mano, kad kūrybinių metodų taikymas bendruomenės kontekste, sutelkiant skirtingus sprendimus priimančius asmenis, gali būti naudingas platesnei visuomenei, sukuriant bendras kūrybines erdves ir projektus, kuriuose nagrinėjami bendri visuomenės poreikiai „iš apačios į viršų“. Kaip kūrybinės ir kultūrinės industrijos veikia kaip katalizatorius ir inovacijų variklis, jų metodų ir įrankių naudojimas gali duoti naudos, stiprinančios žmonių ekonomiką. Vietos tarybos ir savivaldybės, kaip daugumos vietinių vyriausybės formų, atlieka pagrindinį vaidmenį, kad suvienytų skirtingus verslumo, kultūros ir kūrybiškumo elementus su jaunimu ir visų lygių sprendimų priėmėjais, kad ištirtų bendros kūrybinės veiklos įgyvendinimo galimybes ir įvairias ekonominės ir socialinės veiklos vienetų, esančių pilietinėje erdvėje.

Erasmus+ „Making Space 365“ projekto metu bus sukurti 4 intelektiniai produktai:

 • „Making Space 365“ socialinio, pilietinio ir bendruomeninio ugdymo ir įtraukimo struktūra
 • „Making Space 365“ kūrybinių įgūdžių ir verslumo ugdymo jaunimui mokymo programa
 • „Making Space 365“ pilietinių veiksmų ir kūrybingo jaunimui renginių vadovas
 • „Making Space 365“ kūrybinio kalendorius

Projekto metu yra organizuojami tarptautiniai mokymai, skirti jaunimo lyderiams ir jaunimo darbuotojams, ir kiekvienoje šalyje partnerėje bus surengtas „Making Space 365“ festivalis, skirtas projekto rezultatams viešinti.

„Making Space 365“ išteklių kūrimas – tai įrankiai, kuriomis jaunimas, jaunimo lyderiai, bendruomenės organizacijos ir vietos suinteresuotosios šalys gali sukurti  judėjimus siekiant, kad bendruomenės balsas būtų išgirstas. Tai yra dviejų krypčių metodika, ir mes norime padėti visoms bendruomenėms įsitraukti į prasmingesnes, vietiniu mastu svarbias diskusijas, kurios ne tik padidina bendruomenės įsitraukimą į kultūros ir kūrybos sektorius, bet ir į tradicinius pilietinius bei bendruomenės vaidmenis taip pat investuojama į kūrybinius metodus ir dalintis metodais savo pilietinėje ir bendruomeninėje struktūroje.
Kuriant „Making Space 365“ bus sukurti įrankiai, mokymai ir metodai, kurie gali padėti bendruomenėms, jaunimui ir bendruomenių organizacijoms didinti pasididžiavimą ir atsakomybę už tai, kas yra „bendruomenės“ ir „su ja“, o ne tik „skirta“ bendruomenei. „Making Space 365“ modelio poveikis bus ilgalaikis, nes bus sukurtas ilgalaikio įsitraukimo modelis, kuris bus tvarus bei gali būti perkeliamas į kitas veiklos sritis.

Oficialus projekto tinklalapis: www.makingspace365.eu

Projektas Facebook’e: https://www.facebook.com/makingspace365

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

erasmus

ERASMUS+ Online TC – NEXT!:  Neformaliojo švietimo projektas:  EXcellenT!

2021 m. kovo 22–31 dienomis vykę virtualūs Erasmus+ remiami mokymai, kurių metu buvo rengiami ilgalaikiai mokymo kursai, skirti didinti jaunimo žinias apie mokymąsi neformaliojo švietimo veikloje ir dalytis neformaliojo švietimo metodais, siekiant ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių kompetencijas.

Projekto partnerės:

 • YOPA – Vengrija
 • Associazione VeleCorsare – Italija
 • Trade Union– Latvija
 • INOVACIJU BIURAS– Lietuva
 • Centrul pentru Cooperarea Tinerilor – Moldova
 • APY – Armėnija
 • Ideal Gelecek – Azerbaidžianas
 • Youth Senate of Strumica – Macedonija
 • Flow-  E.R. – Serbija

Mokymosi kursas yra sukurtas naudojant įvairius neformaliojo švietimo metodus. Mokytojai – instruktoriai šiame kurse sukūrė teorinę sistemą ir bendrus mokymosi ir bendravimo atskaitos taškus, taip pat sudarė sąlygas, pagal kurias dalyviai galėjo patirti, parengti, paleisti ir įvertinti neformaliojo švietimo metodus. Kursų programa ir turinys buvo organizuojami taip, kad grupė galėtų kuo aktyviau dalyvauti taikant metodus.

Mokymuose buvo vykdomos šios temos:

 • Neformalusis švietimas ir neformalusis mokymasis
 • Didinti suvokimą apie mokymąsi neformaliojo – formaliojo švietimo srityje
 • Neformaliojo švietimo metodai ir metodika darbo su jaunimu veikloje
 • “Youthpass” – neformaliojo švietimo pripažinimo priemonė neformaliojo švietimo vietos ir Europos lygmeniu
 • KA1 ir KA2 projektų valdymas pagal programos “Erasmus+” pasiūlymus, kaip bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis.

Projekto dalyviai daug išmoko iš kursų, pavyzdžiui: kaip prisidėti prie neformaliojo švietimo kokybės ugdymo, daugiausia dėmesio skirdami mokymuisi, padėti didinti jaunimo supratimą apie mokymąsi neformaliojo švietimo projektuose, kurti idėjas ir praktines priemones, kaip remti mokymosi procesą, rengti, vykdyti ir vertinti kūrybiškus ir inovatyvius aktyvaus dalyvavimo, kultūrinės įvairovės, savanoriškumo, asmeninio tobulėjimo, socialinio verslumo ir kt. metodus, kurie galėtų padėti įvairių tikslinių grupių su jaunimu dirbančių asmenų darbui ir daug daugiau vertingų pamokų.

 

 

erasmus-300x85

2021 m. vasario 5-13 dienomis, vyko tarptautinis Erasmus+ remiamas virtualaus mobilumo projektas “UnderSTAND”, kuris pritraukė daugiau nei 50 dalyvių iš skirtingų Europos šalių, bendradarbiaujant kartu su partneriais:

 • Asociatia Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe – Szentgyörgyi Ifjúsági Klub (Rumunija)
 • YOPA – Fiatalok Az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület (Vengrija)
 • Sharing Europe (Italy) Radosa Apvieniba Jauniesiem Trepes (Latvija)
 • Civilna, Edukativna I Transparentna Platforma (Kroatija)
 • European Youth Centre Breclav Z. S. (Čekija)
 • Hors Pistes (France) Fundacja Kopalnia Inicjatyw (Lenkija)
 • Youthfully Yours Sk (Slovakija)

Projekto metu buvo išsikelta svarbi problema visame pasaulyje – tarpkultūriniai konfliktai: būdai kaip jų išvengti ir juos spręsti, kaip geriau suprasti vieniems kitus. 9 dienų Zoom platformoje vykusiame renginyje buvo apibrėžta, kas yra konfliktai, kaip jie vyksta ir kokios yra jų priežastys. Išsiaiškinus pagrindinius kriterijus, buvo apibendrinama ir interpretuojama vaidmenimis apie stilius ir metodus, kaip tokie konfliktai kyla bei kaip juos spręsti.

Pagrindinė projekto idėja buvo išmokyti jaunuosius darbuotojus ir lyderius, tiesiogiai dirbančius su įvairių kultūrų žmonėmis, pvz.: pabėgėliai, migrantai, tautinės mažumos, marginalizuotas jaunimas ir kt., pakantumo ir tolerancijos vieni kitiems.Taip pat šių mokymų metu dalyviai praplėtė savo tarpkultūriškumą, lavino bendravimo ir konfliktų valdymo įgūdžius bei supratimą kaip bendradarbiauti.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

Plačiau apie projekto metu vykusius mokymus galite skaityti “YouthCulture” Facebook paskyroje, kurioje buvo aprašomi kiekvieną dieną vykę mokymai. Nuoroda: https://www.facebook.com/youthcultureproject

Straipsnis apie projektą “YouthExpress” puslapyje: http://www.youthexpress.eu/understand/

e-Lankstinukas:
understandebokletpic

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Atnaujintoje ES jaunimo strategijoje “Enagaging, Connecting and Empowering young people” 2019-2027 metams buvo aptariamos šios temos:

 • Europos sąjungos ir visuomenės vienijimas
 • Lyčių lygybė
 • Informatyvūs ir konstruktyvūs dialogai
 • Psichologinė sveikata ir gerovė
 • Kaimo bendruomenių įtraukimas
 • Kokybiškas laiko užimtumas
 • Visų dalyvių interaktyvus įtraukiamumas
 • Tvari ir žaliuojanti Europa
 • Jaunimo organizacijų ir Europos programų kitos svarbios temos

Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, programa bendradarbiavo su „Erasmus +“ ir Europos solidarumo programa, skiriančia lėšas projektams įgyvendinti. Finansavimas suteiktas „Erasmus +“ programos.

Pagrindinis šios programos tikslas buvo įgyti daugiau žinių apie dirbantį Europos jaunimą ir kuriamą ateities strategiją per 2019-2027 metus. Jau patyrę darbuotojai, projektų vadovai ir instruktoriai dalinosi savo patirtimis, požiūriu ir praktika, susijusia su projekto ir jaunimo tikslais.

Kurso „Engage, Connect, Empower!” metodika pagrįsta neformaliojo švietimo pagrindu: dalyviai buvo darbo srities ekspertai ir dirbantys su jaunimu asmenys tokiuose projektuose kaip „Erasmus +“ ir Europos Solidarumo programa. Taip pat pritaikyta OSM (Open Space Methodology) – atviros erdvės metodika dalyvių vykdomiems seminarams, sėkmingų patirčių pristatymui, projekto plėtrai ir kt.

Projekto organizacijos partnerės: Prisms – Malta, Geded – Turkija, Evolution Trade Union – Latvija, Yopa – Vengrija, BeatBazaar – Didžioji Britanija, HYP – Graikija, Inovacijų Biuras – Lietuva, Avatud Uhiskond – Estija, The Starry Start of Talents foundation – Bulgarija.

Projektas vyko anglų kalba, Zoom platformoje, 2021 metų sausio 20-29 dienomis.

Apie įgyvendintą projektą galite rasti mūsų Facebook paskyroje:

erasmus-300x85

WeGROW projektu siekiama padėti jaunimo specialistams (darbuotojams, treneriams, lyderiams ir Europos Solidarumo korpuso jaunimo savanorių mentoriams) užtikrinti visų jaunų žmonių socialinę įsitrauktį. Nuolat besikeičiantis Europos visuomenės pobūdis, reikalauja aukšto lygio socialinių įgūdžių, o tai yra būtina socialinę įsitrauktį. Nepaisant šalies ekonominio vystymosi padėties, tai galioja visoms šalims bei daro poveikį žmonėms, kurie dirba su jaunimo ir tikslinėmis jaunimo grupėmis.

Šiuo projektu norime atkreipti dėmesį į jaunimo specialistų poreikį tęsti profesinį tobulėjimą skiriant daugiausiai dėmesio kompetencijoms, skirtoms palaikyti emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymą jaunimui, kuris nerodo gerų rezultatų mokykloje, anksti palieka mokyklą, ir/arba asmenims, kurie yra bedarbiai ir negali gauti išsilavinimo ar profesinio mokymo (angl. NEET).

Mes siekiame sukurti patrauklias, neformalias priemones ir metodus jaunimui, kuris dažnai jaučiasi nepatogiai formalioje aplinkoje. Emocinio intelekto vystymas dirbant su jaunimu gali būti siūloma kaip priemonė, norint užtikrinti visam jaunimui vienodas galimybes pagerinti mokymosi rezultatus, nemesti mokyklos ar susirasti darbą bei jį išlaikyti.

TIKSLAI
Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių, nerodančių gerų rezultatų mokykloje, anksti paliekančių mokyklą, ir/arba NEET jaunuolių emocinio intelekto ugdymą dirbant su jaunimu. Norėdami pasiekti šį tikslą, partneriai pirmiausia dirbs ugdydami jaunimo specialistų (darbuotojų, mokymų vadovų, ESK savanorių mentorių) kompetencijas.

Projekto tikslai:
(1) Didinti jaunimo darbuotojų įgūdžius bei atnaujinti jų metodikas, kad būtų galima geriau padėti jaunuoliams, turintiems mažesnes galimybes pagerinti savo emocinį intelektą, įskaitant socialinius įgūdžius, prisitaikymo galimybes, streso valdymą ir bendrą požiūrį.
(2) Naudojant naujoviškus metodus padėti jaunimui, kuris nerodo gerų rezultatų mokykloje, anksti palieka mokyklą, asmenims, kurie yra bedarbiai ir negali gauti išsilavinimo ar profesinio mokymo, ugdyti jų pagrindinius ir universalius, o ypač emocinius ir socialinius įgūdžius.
(3) Suteikti jaunimo organizacijoms struktūrizuotą mokymo programą, kuri pagerintų savivoką ir savarankišką asmeninių emocijų valdymą.
(4) Pasitelkiant inovatyviu turiniu, padidinti darbo su jaunimo poveikį, kuriant atvirą Europos geriosios praktikos elektroninę platformą, bei ugdyti sąmoningumą apie emocinį intelektą Europos lygmeniu.

DALYVIAI
15 jaunimo specialistų dalyvaus tarptautiniuose mokymuose. 15 jaunų žmonių dalyvaus mokymuose vietos lygmeniu. Įvairiuose periodiniuose renginiuose dalyvaus 130 žmonių, atstovaujančių suinteresuotosiomis šalims. Projekto veikloje dalyvaus 45 jaunuoliai, turintys mažesnes galimybes.

REZULTATAI IR POVEIKIS
Partneriai sukurs bei išbandys inovatyvias priemones. Projekto metu bus sukurti tokie 3 intelektiniai produktai:
(1) WeGROW metodikos vadovas ir jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių priemonių rinkinys. Šis priemonių ir metodikos vadovas bus pirminė veikla, kuri leis jaunimo darbuotojams geriau pažinti jaunimą ir atpažinti jų individualias problemas, vykdant įvairias veiklas, žaidimus, asmeninius interviu ir pan.
(2) WeGROW: Emocinio intelekto mokymo programa – išsami programa ir mokymosi medžiaga jaunimo darbuotojams, turinti 5 inovatyvius mokymo modulius.
(3) WeGROW elektroninio mokymosi platforma palaikys naujus būdus ir požiūrį, padedančius akademiškai nepalankioje situacijoje esantiems jaunuoliams. Bus suteikiama prieiga ir galimybė platesnei bendruomenei stebėti atnaujinimus, dalytis gerąja praktika ir prieigą prie sukauptų žinių. Tai užtikrins projekto bendradarbiavimo tęstinumą pasibaigus projektui.

REZULTATAI
Projektas suteiks jaunimo specialistams praktinių priemonių, kurias bus galima pritaikyti panaudojant emocinį intelektą neformaliame mokyme. Plėtodami emocinį intelektą, jaunimo darbuotojai padės jauniems žmonėms, rodantiems blogus rezultatus mokykloje, anksti paliekantiems mokyklą, ar NEET jaunuoliams, pagerinti jų mokymosi rezultatus, sumažinti galimybes anksčiau laiko palikti mokyklą ar padidinti galimybes įsidarbinimui.

ILGALAIKIS POVEIKIS
Projektas sustiprins darbą su jaunimu tarptautiniu mastu, bei sustiprins partnerių gebėjimus ir tarptautinę aprėptį. Projektas paveiks darbo su jaunimu įtaką ir pripažinimą.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

Oficialus projekto tinklalapis: wegrowproject.eu

Kviečiame sekti naujienas projekto Facebook puslapyje:

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Visose ES valstybėse narėse vis dar yra nemaža dalis ekonomiškai ir socialiai atskirtų jaunų suaugusiųjų, kurie nedirba, nesiekia išsilavinimo ir nedalyvauja mokymuose (angl. NEET).

Daugumos NEET gautas išsilavinimas nesuteikė būtinųjų įgūdžių darbo susiradimui, nepakanka kvalifikacijos tolesniam mokymuisi, o tam įtakos turi ir nepalankios gyvenimo sąlygos. Nepaisant išsilavinimo spragų, dauguma šiuolaikinių NEET gyventojų moka naudotis išmaniosiomis technologijomis, todėl skaitmeninė patirtis gali būti tiltas į pakartotinį jų įsitraukimą, jei bus suteiktas tinkamas švietimas.

Projekto partneriai sukurė mokymosi programą ir metodiką, paremtą skaitmenine veikla naudojantis populiariais technologiniais prietaisais – išmaniaisiais telefonais – kad būtų plėtojami tikslinės grupės įvairiausi įgūdžiai ir požiūriai, būtini asmeniniam augimui ir tobulėjimui.

Erasmus+ projektas „Supporting Digital Native NEETs Back to Mainstream Education, Training and Employment“ (NEET IDEA) sutelkė dėmesį į tai, kaip tikslinės grupės nariai naudos išmaniuosius įrenginius, kad sukurtų skaitmeninės žiniasklaidos turinį. NEET IDEA partnerių mokymo programa leidžia išmokyti NEET tikslinę grupę kurti ir redaguoti trumpametražius filmus naudojant išmaniuosius telefonus. Mokymuose dalyvavo komandos, sudarytos iš 4-5 asmenų. Komandų nariai atliko skirtingus vaidmenis kurdami, montuodami trumpametražius filmus bei atlikdami reikalingus rinkodaros veiksmus. Šie veiksmai leidžia komandų dalyviams įgyti šiuos įgūdžius:

 • paieškos įgūdžius, kurie vystomi konceptualizuojant trumpametražių filmų temą ar idėją;
 • raštingumo tobulinimą, kuris ugdomas kuriant trumpametražių filmų scenarijų;
 • skaičiavimo įgūdžius, kurie  tobulinami kiekvienai komandai rengiant filmo biudžetą;
 • daugybę skaitmeninių įgūdžių, reikalingų kuriant ir montuojant filmus;
 • komandinio darbo įgūdžius, kurie ugdomi kūrybos procese;
 • tarpasmeninius įgūdžius, kurie ugdomi įtraukiant kitus interviu metu ir kt.;
 • planavimo įgūdžius, kurie ugdomi užtikrinant, kad yra turimi reikalingi leidimai ir sutikimai prieš pradedant filmavimą.

NEET-IDEA projektas yra skirtas konkrečių pagrindinių universalių įgūdžių ugdymui, tokių kaip pasitikėjimas savimi, atsakomybės prisiėmimas, darbas komandoje, pagarba sau ir pagarba kitiems. Tai yra geras būdas įtraukti NEET į veiklą ir motyvuoti juos kelti kvalifikaciją.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

Projekto puslapis: www.neet-idea.eu

Projekto rezultatai:

1. NEET-IDEA kvalifikacijos tobulinimo programa

2. Tyrinėjimais pagrįsto ir integruotojo mokymosi ištekliai

3. NEET-IDEA nuotolinio mokymosi platforma

Projekto naujienas sekite projekto Facebook puslapyje NEET IDEA!

erasmus-300x85

„Erasmus +“ projektą „Diversity & Inclusion: Building Strengths Together“ organizuoja 5 organizacijos iš 3 šalių – Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos.

Europos Sąjungos jaunimo strategijoje 2019–2027 m. pabrėžiama, jog 1/3 Europos jaunimo susiduria su skurdu ir / ar socialine atskirtimi. Projektu siekiama įgalinti jaunimą veikti bei užtikrinti visų jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę.

„DIVE-IN“ projekto uždaviniai:

1) stiprinti pedagogų gebėjimus dirbti su mažiau galimybių turinčiu jaunimu;

2) užtikrinti, kad visi jauni žmonės turėtų vienodas galimybes dalyvauti formaliojo ir neformaliojo mokymosi aplinkoje, atsižvelgiant į visus įtraukties aspektus;

3) suteikti daugiau galimybių, išteklių ir socialinei atskirčiai mažinti, kovoti su diskriminacija.

Projektas trunka 19 mėnesių – jų metu ketinama dalintis gerąja patirtimi jaunimo srityje. Visos organizacijos partnerės ieško kuo geresnių metodų, kuriuos būtų galima naudoti darbe su jaunimu ir kurie padėtų jaunimui pasirinkti karjerą bei motyvuotų juos dirbti. Dalyvaujančios organizacijos turi labai panašią misiją ir požiūrį, nors ir jos vienija skirtingas socialines grupes, susiduria su panašiomis problemomis darbo su jaunimu srityje (prastas karjeros planavimas(is), mokymosi sunkumai, mažiau galimybių dėl socialinės, ekonominės padėties).

Pagrindinis projekto tikslas yra plėsti žinias ir įgūdžius, kurti įrankius ir metodus, kuriuos naudos jaunimo darbuotojai / žmonės, dirbantys su jaunimu – darbas su jaunimu darys teigiamą poveikį ir pasieks vietos bendruomenės jaunus žmones bei ugdys jaunimo kompetencijas ir  padės atrasti savo stipriąsias puses.

erasmus-300x85

„Hear the technology“ projekto tikslas – skatinti girdinčių ir klausos sutrikimų turinčių jaunuolių bendradarbiavimą, toleranciją bei tarpusavio komunikaciją ir kartu sukurti naujus įrankius, galinčius gerinti specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių integraciją ir mokymąsi. Projekte dalyvaus jaunimas iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos – kiekviena šalis siunčia 14 žmonių grupę, tarp kurių bus 5 girdintys, 6 klausos sutrikimų turintys jaunuoliai, 2 grupės lyderiai bei 1 gestų kalbos vertėjas. Projekte dalyvauja 16–22 metų jaunuoliai.

Pagrindinis projekto rezultatas bus žaidimų, skatinančių integraciją, turnyras. Tai bus renginys, reklamuojantis projektą ir naujus integracijos metodus. Bus kuriami unikalūs stalo, kompiuteriniai ir kortų žaidimai, kurie turės edukacinę reikšmę, padėsiančią spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas. Projekto dėka jaunimas atras naujų priemonių, išsiugdys naujų kompetencijų ir taps atviresnės visuomenės dalimi, kurioje socialinei atskirčiai specialiųjų poreikių turintiems žmonėms vietos nėra.

Pasiekti projekto rezultatai

 • Trumpa bei nuotaikinga ženklų kalbos pamokėlė;

 

 • Oficialus projekto reportažas;

 

 

 

erasmus-300x85

Projekte „Multicultural Europe is the key“ dalyvaus jaunimas iš 4 skirtingų šalių – Lietuvos, Lenkijos, Graikijos ir Rumunijos.

Pagrindiniai projekto „Multicultural Europe is the key“ tikslai:

 • tarpkultūrinė jaunimo integracija per kitų Europos šalių kultūrą, meną, tradicijas ir istoriją,
 • griauti kultūrose susiformavusius stereotipus ir atrasti panašumus tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių,
 • sukurti jauniems žmonėms skirtą platformą, kurioje jie galėtų tobulinti savo įgūdžius ir įgyti naujos gyvenimo bei profesinės patirties, organizuodami, koordinuodami ir apibendrindami savarankiškai vykdomą projektą pagal „Erasmus+“ programą,
 • sukurti edukacinį stalo žaidimą, kuriame bus įdomių faktų apie kiekvieną iš mainų dalyvių,
 • įrašyti vaizdo medžiagą apie mainų metu surengtos vietinės bendruomenės kultūros parodą bei sukurti vaizdo reportažus apie veiklas mainų metu

 

Projektas yra tiesiogiai susijęs kultūra ir menu. Įgyvendindami projektą taip pat norima atverti jaunus žmones Europos bendruomenei, įveikti jų baimę ir išugdyti toleranciją. Kartu bus stengiamasi rasti būdą integruoti ir sustiprinti Europos šalių bendradarbiavimą.

erasmus-300x85

Deja, šiuo metu formaliajame švietime socialinės ekonomikos tema vis dar lieka nepaliesta, o neformaliajame švietime ne itin akcentuojama. Labai svarbu šviesti jaunus žmones apie socialinę ekonomiką dėl  kelių priežasčių:
1. Dabar, dirbdami su jaunais žmonėmis, dažnai galime išgirsti, kad „imigrantai ateina ir pasisavina darbus“ arba kad „kai kurie žmonės nori gyventi iš socialinių pašalpų“. Socialinės ekonomikos išmanymas leidžia jauniems žmonėms pamatyti platesnį vaizdą apie tai, kaip ekonomika ir verslas gali:

 • įtraukti nepalankioje padėtyje esančias grupes (kurias jaunimas dažnai apibūdina šiais aukščiau cituojamais neigiamais teiginiais);
 • remti socialinius tikslus.

 

2. Supratimas, kaip socialiai atskirti žmonės gali aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie vietos bendruomenės plėtros, gali padėti skleisti tolerancijos, solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms požiūrį tarp jaunų žmonių (taip pat kalbant apie žmones iš kitų bendruomenių ir kultūrų, pvz. imigrantai).
3. Netrukus šie jauni žmonės pateks į darbo rinką. Jei jie supras, kas yra socialinė ekonomika (ir kad toks dalykas netgi egzistuoja!), jie galės kurti įmones ir kooperatyvus, kurie, viena vertus, bus jų pajamų šaltinis, kita vertus, jie gebės aktyviai atspindėti savo vertybes ir padėti žmonėms iš kitų socialinių grupių.
Šiame kontekste pagrindiniai mokymų tikslai yra šie:

 • Suteikti jaunimo darbuotojams žinias apie socialinę ekonomiką ir galimybes naudoti jos mechanizmus siekiant socialinių tikslų ir uždavinių.
 • Bendrai aptarti, kaip socialinė ekonomika gali būti naudojama ugdyti svarbioms jaunų žmonių vertybėmss, tokioms kaip tolerancija, solidarumas ir kartu plėtoti neformaliojo švietimo priemones.
 • Sukurti platformą, kurioje būtų galima dalintis patirtimis skatinant socialinę ekonomiką, ypač socialiai remtinų grupių įtraukimo srityje.

erasmus-300x85