logo

“Homeland of freedom”

Projekte dalyvauja 36 jaunuoliai iš Lenkijos, Lietuvos ir Vengrijos. Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunimą, kuris sąmoningai ir aktyviai dalyvaują savo šalių pilietiniame gyvenime bei vertina savo šalies istoriją ir laisvę, geba įvertinti ir puoselėti nepriklausomybę, bei gerbia Europos vertybes.

Projekto veiklos yra grindžiamos neformaliojo ugdymo metodais, tokiais kaip: integracijos žaidimai, teminiai užsiėmimai, nacionaliniai vakarai. Taip pat projekto metu vyks susitikimai su vietos bendruomene, interaktyvi muziejaus pamoka ir įvairūs žaidimai mieste.

Projekto sklaida ir rezultatai bus rodomi vietos bendruomenėse, pristatant projekto metu sukurtą filmą ir publikacijas, kurios bus patalpintos internete. Projekto organizatoriai tikisi, jog šio projekto rezultatai padės dalyviams tapti aktyvesniais  piliečiais savo šalyse, kurie vertina savo šalių istoriją, gerbia kitas tautas ir yra tolerantiški bei atviri pokyčiams ir tobulėjimui.