logo

Adult Learners Social and Life Skills Enhancement Program for Increased Competitivity in 2020 Labour Market (AllSOskilled)

Nepaisant formalios kvalifikacijos ir techninių gebėjimų, darbdaviai dažnai atsiliepia, jog trūksta bendrųjų arba transversaliųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis, kurios reikalingos potencialiems darbuotojams sėkmingai atlikti įvairias užduotis. Remiantis 2017 Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitą, atsižvelgiant į bendrą skirtingų įgūdžių paklausos mastą, 2020 m. 36% visų darbo vietų visose pramonės šakose, kaip tikimasi, reikės sudėtingų problemų sprendimo, socialinių įgūdžių, tokių kaip gebėjimas įtikinti, emocinis intelektas ir gebėjimas mokyti kitus, bus didesnis poreikis įvairiose pramonės šakose nei siaurų techninių įgūdžių.

Turinio gebėjimai (įskaitant IKT raštingumą ir aktyvųjį mokymąsi), kognityviniai gebėjimai (kūrybiškumas ir matematinis samprotavimas) bei proceso įgūdžiai (problemų sprendimas ir kritinis mąstymas) yra auganti daugelio pagrindinių įgūdžių, reikalingų daugelyje pramonės šakų, dalis.

Vis dėlto 70 milijonų suaugusiųjų europiečių trūksta tinkamų pagrindinių ir bendrųjų arba transversaliųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis, ko pasekoje susiduria su didesne nedarbo, skurdo, socialinės atskirties, sveikatos problemų ir mažesnės gyvenimo trukmės rizika, o tai daliai jų užkerta kelią aktyviai dalyvauti tolesniame, viso gyevnimo mokymosi procese arba pilnai įsitraukti visuomenėje, pagrįstoje skaitmeninių technologijų valdoma ekonomika (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Survey of Adult Skills (PIAAC)).

Pagrindinis projekto “Adult Learners Social and Life Skills Enhancement Program for Increased Competitivity in 2020 Labour Market “ (liet. “Suaugusiųjų švietimo socialinių ir gyvenimo įgūdžių stiprinimo programa, siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje 2020 m. darbo rinkoje”) tikslas yra sukurti ir išbandyti  mokymosi programą, kuri padėtų suaugusiems besimokantiems stiprinti asmeninius bei socialinius įgūdžius, kartu didinant jų supratimą apie visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybių svarbą, tokiu būdu didinant jų motyvaciją tobulinimuisi ir didinant jų gebėjimus įsidarbinti. Siekiama sukurti socialinių/transversalių įgūdžių tobulinimo programą, paremtą gerąja patirtimi, kuria galėtų naudotis atskiri asmenys, organizacijos, įmonės ir vietos, regioninės, nacionalinės ir Europos institucijos, kartu siekiant didinti sąmoningumą apie šių įgūdžių poreikį.

Programos tikslinė grupė – suaugę besimokantieji, kurių amžius yra daugiau nei 35 metai, siekiama ugdyti gebėjimą susidoroti su pokyčiais ir ugdyti kritinį bei atsakingą požiūrį. Suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų didinimas prisideda prie strategijos “Europa 2020″ tikslų įgyvendinimo.