logo

Healthy Minds – Wellbeing at School (liet. “Psichologinė gerovė mokykloje”)

Remiantis UK Viešosios politikos tyrimų instituto ataskaita (2017, IPPR), tarp mokinių, baigiančių mokyklą, psichikos sutrikimų dažnis per praėjusį dešimtmetį išaugo beveik penkis kartus. Taip pat paaugo piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais, savęs žalojimas ir polinkis į savižudybę. 2016 m. Anglijoje buvo gydoma apie 250 000 jaunuolių, kurių dauguma buvo paaugliai. Ir nėra jokių abejonių, kad vyresniųjų klasių mokiniai dabar yra aplinkoje, kuri daro neigiamą įtaką psichinei sveikatai. Neseniai atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 12-16 metų amžiaus žmonės, parodė, jog  didelė dalis mokinių išreiškė susirūpinimą dėl egzaminų (41 proc.), darbo, mokymosi krūvio (31 proc.), draugysčių (28 proc.), pasitikėjimo savimi trūkumo (26 proc), kūno vaizdo (26%) ir jausmo, jog visko yra per daug (25%). Nors su nerimu paprastai susiduriama paauglystėje, akademinis, socialinės hierarchijos ir pasirodymo (atlikimo) nerimas yra daugiau šiuolaikinis fenomenas.  Minėti skundai ypač plačiai paplitę visoje Europoje. Naujausi Lietuvos ir Rumunijos duomenys rodo, kad vyresniųjų klasių mokiniai yra ypač pažeidžiami socialinės rizikos atžvilgiu, palyginti su suaugusiaisiais. Vaikai ir paaugliai (18% gyventojų) susiduria su tokiais veiksniais, kaip tėvų emigracija (dažnai dėl darbo priežasčių), piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis, patyčios, smurtas, institucionalizacija ir nenoras naudotis psichikos sveikatos paslaugomis. Be to, Lietuvoje yra vienas didžiausių savižudybių skaičių pasaulyje, ypač jaunimo tarpe.

Projekto tikslai. Projekto metu yra kuriama, testuojama ir viešinama modulinė mokymo programa, kursai bei papildoma medžiaga, kuri lanksčiai pritaikoma įvairiose aplinkose, nuo vidurinės mokyklos iki kolegijų ir universitetų. Mokymuose ypač skiriamas didelis dėmesys mokinių problemoms, remiantis atliktais tyrimais.

Mokymo metu yra aptariami mokinių patiriami iššūkiai, sunkumai, bandoma išsklaidyti mitus, mokytojai, dėstytojai dalijasi savo patirtimi. Naudojami mišrūs mokymosi metodai, kurie leidžia plačiai naudoti IKT, tapatintis su jaunais žmonėmis, ir paskatinti juos įsitraukti kuo interaktyviau. Tai apima mokomųjų vaizdo įrašų sudarymą, savarankišką darbo knygų kūrimą, tarptautinę interakciją mokymosi platformoje ir plakatų konkursus, skirtus atkreipti dėmesį į problemas ir ugdyti sąmoningumą mokyklos bendruomenėje. Jaunuoliams sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti rengiant pranešimus ir perduoti juos savo kolegoms. Pasirinkta pagrindinė tikslinė grupė – 13-21 metų moksleiviai mokyklose, studentai kolegijose ir universitetuose, remiantis anksčiau pateiktais tyrimų rezultatais, tuo, kad jie yra ypač pažeidžiami psichinės sveikatos atžvilgiu. Siekiama įtraukti nevyriausybines organizacijas, mokyklas, mokyklos darbuotojus ir tėvus